top of page
IMG_5251 (2).jpg

Krišjānis Zaremba

Izglītība

- 2017.g.- 2020.g. Kognitīvi biheiviorālā psihoterapija (KBT)

- 2007.g. - 2010.g. klīniskais psihologs, LU maģistra grāds

Papildu izglītība

- Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika 1-3 gadus veciem bērniem. Apliecība Nr.MFAD-169

- Apmācības programma psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai. Apliecība Nr.12-12/I

- Grupu terapija vardarbību veikušām personām. Apliecība Nr.MBK 010

- Atbalsta grupu vadīšana darbā ar personām, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam. Apliecība Nr.48/2011

- Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV).

- Adaptīvās uzvedības un mācību sasniegumu novērtēšanas ar ABAS-II (vecums 5-21 gads) un LMST-II (vecums 6-21 gadi) testiem.

Darba pieredze

- no 2018.g. psiholoģiskā konsultēšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

- 2018.g. smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu vadīšana

- 2014.-2018.g publisko lekciju ciklu organizēšana un vadīšana Rīgas iedzīvotājiem par psihoemocionālās veselības veicināšanas tēmām

- no 2014.g. izglītības psihologs Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs

- no 2014.g. psihologa privātprakse

- no 2010.g. atbalsta grupu vadīšana sociālas atstumtības riskam pakļautām personām

- 2013.-2018.g. grupu terapijas nodarības vardarbību veikušām personām

IMG_5221(2).jpg

Elīna Rotbaha-Zaremba

Izglītība

- no 2018.g. Theraplay® jeb Terapeitiskā spēle un Maršakas interakciju metode (MIM)

- 2007.g. klīniskais psihologs, LU maģistra grāds

Papildu izglītība

- Terapeitiskās tehnikas un instrumenti darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem. Apliecība Nr.18-18/VII-I

- Adaptīvās uzvedības un mācību sasniegumu novērtēšana ar ABAS-II (vecums 6 – 21 gads)  un LMST-II (vecums 6 – 12 gadi) testiem. Apliecība Nr.031746

- Motivējošā intervēšana Apliecība Nr.DV/20.-21.06.16/4

- Aptauja vecākiem, lai palīdzētu identificēt bērnus ar UDHS. 29.10.2015

- Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV). Apliecība Nr.027114

- Ahenbaha aptaujas lietošana un interpretācija pirmsskolas, skolas vecuma bērnu un pieaugušo novērtēšanai. Sertifikāts Nr.S-2015/2/6-1

Darba pieredze

- no 2018.g. psiholoģiskā konsultēšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

- 2015.-2017.g. izglītības psihologs Siguldas Valsts ģimnāzijā un Laurenču sākumskolā

-  2014.-2018.g. publisko lekciju ciklu organizēšana un vadīšana Rīgas iedzīvotājiem par psihoemocionālās veselības veicināšanas tēmām

- No 2014.g. psihologa privātprakse Siguldā​

-  No 2013.g. izglītības psihologs Siguldas pilsētas vidusskolā

bottom of page