top of page

Specializējamies

Mūsu klienti ir dažāda vecuma bērni, jaunieši un pieaugušie, kuriem piedāvājam individuālu psihoterapiju, psiholoģisko konsultēšanu un psiholoģisko izpēti jeb psihodiagnostiku, kā arī atzinuma sagatavošanu pēc psiholoģiskās izpētes.

Pieaugušo un jauniešu auditorijai piedāvājam arī atbalsta grupu nodarbības un izglītojoši informatīvas lekcijas.​


Darbā ar lieliem un maziem klientiem izmantojam:

 • Terapeitiskās spēles® (Theraplay®) principus

 • Maršakas interakciju metodi (MIM) (Marschak Interaction Method)

 • Kognitīvi biheivioralās terapijas (KBT) principus

 • Vizualizācijas un relaksācijas tehnikas

 • Dažādas psihodiagnostikas metodes

Siblings

Individuālas psihologa konsultācijas vecākiem

Psholoģiskās konsultēšanas procesā palīdzam vecākiem rast atbildes uz jautājumiem:

 • Ko darīt, ja bērns/jaunietis pārlieku aizraujas ar jaunajām tehnoloģijām vai atkarību izraisošām vielām?

 • Kā biežāk piedzīvot pozitīvu saskarsmi ar bērnu/jaunieti ģimenē?

 • Kā rīkoties, ja bērns/jaunietis bieži izjūt spriedzi, trauksmi, nemieru un citas nepatīkamas emocijas?

 • Kā rīkoties, ja bērns/jaunietis ir piedzīvojis psiholoģiski traumējošu situāciju?

 • Ko darīt, ja bērns/jaunietis sastopas ar nesaskaņām vai nelaimēm ģimenē?

 • Ko darīt, ja bērnam/jaunietim ir grūtības mācībās?

 • Kā risināt nesaskaņas vai grūtības bērna/jaunieša saskarsmē ar pieaugušajiem un vienaudžiem?

Kids Blowing Bubbles

Individuālas psihologa konsultācijas un psihoterapija bērniem un jauniešiem

 • pozitīvu attiecību veidošana ar apkārtējiem (emociju un uzvedības kontroles grūtības)

 • personības attīstības krīzes

 • trauksme (piemēram, sociālā trauksme, bailes no dažādiem apstākļiem/situācijām/vietām)

 • vardarbībā cietušo bērnu/jauniešu rehabilitācija. Psiholoģiskā rehabilitācija tiek piedāvāta bērniem/jauniešiem, kuri ir cietuši no jebkāda veida – emocionālas, fiziskas vai seksuālas vardarbības

 • pēctraumas uzvedība (pēctraumas stresa sindroms (PTSS)). Visbiežāk pēctraumas uzvedība attīstās, ja bērns/jaunietis ir piedzīvojis psiholoģiski traumējošu situāciju

 • panikas lēkmes

 • depresija

Checklist

Psiholoģiskā izpēte un atzinuma sagatavošana bērniem un jauniešiem

Psiholoģiskā izpēte tiek veikta ar Latvijā standartizētām metodēm:

 • intelektuālo spēju izpēte, izmantojot WISC-IV

 • mācīšanās iemaņu izpēte, izmantojot kognitīvo spēju pārbaudes metodikas un LMST-II

 • personības izpēte, izmantojot dažādas projektīvās metodikas un Latvijā standartizētas aptaujas:

 • emocionālās sfēras izpēte (piemēram, grūtības izrādīt emocijas vai gluži pretēji – tās kontrolēt)

 • uzvedības sfēras izpēte (piemēram, uzmanības deficīts/hiperaktivitāte, pēctraumas reakcijas)

Hikers

Individuālā psihoterapija pieaugušajiem

 • Adekvātas pozitīvas domāšanas attīstīšana un uzturēšana

 • Mērķu izvirzīšana dzīvē

 • Atbalsts smēķēšanas atmešanā vai nesmēķējošas uzvedības uzturēšana

 • Atbalsts atkarību izraisošo vielu lietošanas mazināšanā

 • Atbalsts tehnoloģiju atkarības mazināšanā

 • Psihoterapeitiskais darbs, ja klients cieš no:

- depresijas

- veģetatīvās distonijas

- trauksmes

- panikas lēkmēm

- pēctraumas uzvedības (pēctraumas stresa sindroms (PTSS))

 • Emociju kontroles grūtības

 • Uzvedības kontroles grūtības​

Mature Couple Showing Affection

Psihodiagnostika senioriem

Senioru kognitīvo spēju izpēte tiek veikta pēc tuvinieku pieprasījuma. Visbiežāk tuvinieki vēršas pēc palīdzības, ja nepieciešams vērsties Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀK), lai izskatītu invaliditātes piešķiršanas iespējas.


Visbiežāk seniori cieš no demences izraisītiem traucējumiem. Demence ir plaša spektra smadzeņu slimība. Tā nav specifiska slimība, bet gan termins, kas raksturo simptomu grupu, kas izraisa pakāpenisku intelektuālo un kognitīvo funkciju (spēju domāt, sakarīgi spriest, atcerēties) pasliktināšanos ilgtermiņā. Šo funkciju pasliktināšanās negatīvi ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti un funkcionēšanu ikdienā. Atšķirībā no parastas novecošanās, demencei ir raksturīgas nozīmīgas, nereti straujas izmaiņas cilvēka personībā, intelektuālajā un kognitīvajā funkcionēšanā. Bieži sastopami simptomi ir emocionālas problēmas, grūtības ar valodu, netipiska uzvedība un motivācijas mazināšanās ikdienas pienākumu veikšanā. Demenci bieži jauc ar cilvēka novecošanu, kas ir dabisks un ilgstošs cilvēka dzīves cikls. Seniora tuviniekiem būtiski ir pamanīt demences pazīmes savlaicīgi.

Audiovisual Conference

Informatīvi izglītojošas lekcijas

Lekcijas pieaugušajiem par psihoemocionālās veselības tēmām:

 • Adekvāta pozitīva domāšana

 • Krīzes kā neatņemamas dzīves sastāvdaļas

 • Pašcieņas stiprināšana

 • Adaptīva grūtību risināšana


Lekcijas vecākiem un speciālistiem, kas ikdienā strādā ar bērniem un jauniešiem:

 • Aktualitātes bērnu un jauniešu psihoemocionālās veselības jomā

 • Dažādība bērnu un jauniešu attīstībā

 • Saskarsme ar bērniem un jauniešiem grūtās situācijās

support-group-2.jpg

Atbalsta grupu vadīšana

 • Atbalsta grupas tēviem

 • Atbalsta grupas pieaugušajiem un jauniešiem smēķēšanas atmešanā vai nesmēķējošas uzvedības uzturēšanā

 • Atbalsta grupas vecākiem

 • Atbalsta grupas vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem

bottom of page